Author Archives: saber

سنسور فشار اکسترودر

سنسورهای فشار مذاب یا سنسور فشار اکسترودر، سنسورهای تخصصی هستند که برای اندازه گیری فشار در طول فرآیند اکستروژن استفاده می شوند. یکی از عوامل کنترلی حیاتی ، در طول فرایند اکستروژن ، کنترل فشار مواد مذاب پلیمری داخل دستگاه اکسترودر است.   می پرسید چرا؟ آگاهی از پروسه ای که داخل دستگاه اکسترودر در […]

بستن
مقایسه