سیفتی ولو
سیفتی ولو وسیله ای است که برای محافظت از سایر تجهیزات (مخازن تحت فشار ، دیگهای بخار ، مبدلهای حرارتی ، لوله کشی ، کمپرسورها و غیره) طراحی شده است که با باز کردن خودکار در فشار مشخص برای جلوگیری از آسیب به دلیل فشار بیش از حد در سیستم فرآیند و ذخیره سازی استفاده می شود.
فشار بیش از حد مجاز، بستگی به استانداردهای دنبال شده و کاربرد خاص دارد. فشاری که شیر ایمنی باید در آن کار کند ، می تواند براساس ASME و ANSI طراحی شود.

کار سیفتی ولو
هنگامی که ورودی فشار از فشار ثابت شیر ایمنی افزایش یابد ، دیسک شروع به بلند کردن سیت خود می کند. سپس فنر شروع به فشرده سازی می کند.
با افزایش فشار ، دیسک همچنان بلند می شود. برای دستیابی به باز شدن کامل از فشار کم ، آرایش دیسک باید بطور ویژه طراحی شود تا سریع باز شود.
با شروع بالا رفتن دیسک و ورود مایعات به محفظه ، قسمت بیشتری از پوشش در معرض فشار مایع قرار می گیرد. با افزایش فشار سیال ،سیفتی ولو سریع باز می کند.
بازگشت
سیفتی ولو مجبور است بعد از کاهش فشار ، موقعیت شیر را دوباره تنظیم کند. اما از آنجا که ناحیه دیسک بزرگتر در معرض مایع قرار دارد ، دریچه بسته نمی شود تا زمانی که فشار زیر فشار تنظیم اولیه فرو رود. تمایز بین فشار ثابت و فشار بازگشت به عنوان “ضربه” می گویند.

موارد استفاده از سیفتی ولو ها:
شیر ایمنی فشار (PSV) معمولاً برای محافظت از فشار بیش از حد استفاده می شود. این یکی از راه های تایید شده دستگاههای محافظت در برابر فشار است.
سوپاپهای ایمنی باید در هر جایی نصب شوند که حداکثر فشار عملیاتی مجاز برای فشار سیستم (MAWP) وجود داشته باشد. از سیفتی ولو نیز برای جلوگیری از صدمه به تجهیزات به دلیل فشار بیش از حد در طول فعالیت های فرآیند استفاده می شود.

تفاوت بین سیفتی ولو و ریلیف ولو
شیرهایی که روی تجهیزات و مکان هایی که محتوی مایع نصب می شوند بنام relief valveنامیده می شوند . شیرهایی که بر روی تجهیزات و مکان هایی محتوی گاز و مایع نصب می شوند و بنام safety relief valve نامیده می شوند .

سیالات قابل فشرده سازی نیاز به تخلیه فشار سریع دارند.
ریلیف ولو برای مایعات غیر قابل فشرده سازی مایعات مانند آب و روغن هستند. تخلیه فوری جریان کامل لازم نیست زیرا یک جریان بسیار ریز به طور چشمگیری باعث کاهش فشار بیش از حد می شود ، در نتیجه باز و بسته شدن سوکت و سیت بسیار به آرامی صورت می گیرد.
در ریلیف ولو باز شدن شیر، متناسب با افزایش فشار سیال است بنابراین شی به صورت تدریجی باز میشود نه ناگهانی.
ریلیف ولو در سطح فشار بیشتر از نقطه تنظیم باز شده و مایعات را تخلیه میکند سپس فشار به مقدار مورد نظر کاهش می یابد.
در شیر اطمینان با رسیدن فشار به نقطه تنظیم،شیر سریعا باز میشود تا از رسیدن آسیب به سیستم جلوگیری شود.
عمده برندهای های معروف در بازار ایران : LESER MERCER Technical Delta Crosby HISEC GOETZE

برای خرید انواع شیر اطمینان و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.