پلاگ ولو یا شیر سماوری – plug valve
شیرهای سماوری همانند شیر توپی ها نیز از نوع با گردش یک چهارم هستند. این دریچه شامل یک پلاگین است که می تواند به شکل استوانه ای یا مخروطی باشد. پلاگین دارای یک شکاف است که با جریان در حالت باز در خط قرار می گیرد. هنگامی که این پلاگین با ۹۰ درجه روشن می شود، این شکاف عمود بر جریان می شود و شیر بسته می شود.

دریچه های پلاستیکی مناسب برای مدیریت مایعات با مواد جامد معلق، مایع و غیره هستند.
plug valve های پلاستیکی عمدتا برای کاربردهای غیر فعال استفاده می شود. هنگامی که برای هدف کاهش استفاده می شود، افت فشار از طریق دریچه به دلیل عدم تقارن بین جهت جریان و جهت باز (شکاف) بالاتر است.

جهت خرید شیر سماوری Plug valve با ما در شرکت مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.