گیت ولو -شیر دروازه ای- gate valve
گیت ولو یا شیر دروازه یک نوع شیر کشویی است. در شیر های دروازه ، عضو بستن یک دروازه فلزی است. دروازه کشو را برای بستن شیر پایین می آورد. در شرایط کاملا باز، سطح جریان برابر با مساحت لوله است و از این رو، افت فشار ناچیز در شیر وجود دارد.

شیر دروازه ای باید به طور ایده آل به عنوان شیر روشن یا خاموش (on-off) استفاده شود. توصیه نمی شود که آنها را به عنوان شیرهای گلودار استفاده کنید زیرا در شرایط نیمه باز، ممکن است فرسایش دروازه رخ دهد.

در شرایط باز به طور جزئی، با توجه به ارتعاشات، دریچه در معرض سایش و پارگی سریع قرار می گیرد. همچنین در هنگام بستن و باز شدن مقدار قابل توجهی از اصطکاک وجود دارد و از این رو باز و بسته شدن این شیرها به سرعت و غالبا ممکن نیست.
gate valve ها جایگاه خود را در صنایع پتروشیمی بخوبی پیدا کرده اند به خاطر اینکه که می توانند با آب بندی (sealing) فلز با فلز کار کنند.

جهت خرید شیر کشویی Gate Valve با ما در شرکت مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.