کولینگ تاور یا کولینگ المنت:
کولینگ تاورها (COOLING TOWER) لوازم جانبی فشار ترانسمیتر فشار و گیج فشار هستند .
از کولینگ المنت در مواردی که دمای سیال بالا می باشد جهت جلوگیری از اسیب رسیدن به گیج فشار یا ترانسمیتر فشار و هچنین برای جلوگیری از ورود بخار به داخل سنسور، استفاده می شود.
تعداد پره های کولینگ تاور COOLING TOWER بر میزان دمای سیال موثر میباشد.

معرفی کولینگ تاور شرکت ویکا آلمان مدل ۹۱۰٫۳۲
این مدل برای نصب تا دمای ۲۰۰ در جه سانتی گراد جوابگو میباشد.
کانکش ارتباطی در این مدل G1/2 بوده وفشار کاری آن تا ۶۰۰ بار میباشد