– هدايت سنج الكتريكي (Conductivity Meter)

هدایت الکتریکی یا رسانایی الکتریکی یکی دیگر از معیارهای سنجش کیفیت آب می باشد، با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدایت الکتریکی آب بر روی سرعت خوردگی آن و درجه یونیزاسیون نمک های آب تأثیر می گذارد؛با افزایش EC یا TDS سرعت خورندگی آب افزایش یافته و درجه یونیزاسیون نمک های موجود در آب کاهش می یابد. از هدایت سنج های الکتریکی به منظور آنالیز آب ، آزمایشات محیطی و همچنین در مراحل تولید که نیاز به بررسی رسانایی محلول وجود دارد استفاده می شود. هر دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان پلاتینی می باشد. الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، موازی هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه ی شیشه ای، پیل کنداکتومتر می گویند.این تجهیزات عموما” با دو نوع سنسور خازنی و مقاومتی طراحی و ساخت می گردند. در نوع خازنی ،سنسور از دو صفحه استوانه اي متحدالمركز تشكيل شده كه سيال از بين آنها عبور مي كند. با عبور سیال از بین این دو صفحه خازنی خواهیم داشت که ظرفیت آن با ميزان ذرات باردار سيال ارتباط مستقیم دارد ، با اندازه گيري مقدار ظرفيت خازني مي توانيم هدایت الكتريكي را اندازه گيري نماییم در نوع مقاومتی سنسور دو صفحه وجود دارد كه با عبور سيال از بين آنها عمل جابجايي يونها صورت مي گيرد و باعث تغییر مقاومت بين دو صفحه می شودکه با اندازه گيري آن ،رسانايي مورد سنجش قرار می گیرد.

سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج (Conductivity-کانداکتیویتی)
Conductivity sensors and transmitters
سنسور کانداکتیویتی به همراه ترانسمیتر
سنسور اندازه گیری EC | رسانایی الکتریکی سنج | هدایت سنج | کنداکتیویمتر | EC متر

تجهیزات مناسب برای اندازه گیری دقیق هدایت (Conductivity-کانداکتیویتی) در تمام صنایع(Products for high precision conductivity measurement in all industries)
در بسیاری از برنامه های کاربردی، میزان هدایت الکتریکی(Conductivity-کانداکتیویتی) به منظور کنترل فرایند، نظارت بر محصول، نظارت بر ویژگی های آب یا تشخیص نشتی ضروری است. ما تجهیزات قابل اعتماد و دقیق برای تمام رنج های اندازه گیری و شرایط مختلف از جمله آب فوق العاده تصفیه شده ، چرخه CIP، مناطق خطرناک یا فرآیندهای بهداشتی ارائه می دهیم.

چگونه سنسور کنداکتیویتی Conductivity را انتخاب کنیم
سنسورهای هدایت سنج وترنسمیترها در بسیاری از صنایع مانند مواد غذایی و نوشیدنی، مواد شیمیایی، علوم زیستی، داروسازی، آب و برق استفاده می شود. انتخاب سنسور بستگی به کاربرد و محدوده هدایت الکتریکی دارد. برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در آب خالص و فوق العاده تصفیه شده ، سنسورهای هدایت الکتریکی صفحه رسانا را انتخاب کنید. از سنسورهای چنبره ای (Toroidal) در رسانه هایی با رسانایی بالا استفاده کنید (مانند شیر، عسل، پایه، اسید،آب نمک) و سنسورهای چهار الکترودی را که در آن یک رنج وسیع اندازه گیری مورد نیاز است (از جمله جداسازی فاز) استفاده کنید.

اندازه گیری هدایت الکتریکی با سنسورهای صفحه رسانا
پروب های هدایت الکتریکی صفحه رسانا دارای دو الکترود هستند که در کنار و روبه روی یکدیگر قرار دارند. ولتاژ متناوب به الکترودها اعمال می شود که یک جریان را در محلول ایجاد می کند. شدت جريان به تعداد آنيون های و کاتيون های آزاد بستگی دارد که بين دو الکترود حرکت مي کنند. هرچه آنیون ها و کاتدهای آزاد در محلول بیشتر باشد، جریان بیشتر و در نتیجه هدایت الکتریکی بالاتر است. واحد هدایت الکتریکی زیمنس در هر متر ( Siemens per meter) است.

سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی صفحه رسانا با چهار الکترود
غلظت بالای یون ها در محلول منجر به دفع متقابل یونها و در نتیجه کاهش جریان (اثر پلاریزاسیون) می شود. اثر پلاریزاسیون می تواند دقت اندازه گیری پروب های رسانا را تحت تاثیر قرار دهد. سنسورهای چهار الکترود دارای دو الکترود هستند که جریان الکتریکی در آن وجود ندارد و بنابراین تحت تاثیر اثر قطبی شدن قرار نمی گیرد. آنها اختلاف پتانسیل را در محلول اندازه گیری می کنند. ترنسمیتر متصل با استفاده ازاندازه گیری اختلاف پتانسیل و جریان مقدار هدایت الکتریکی را محاسبه می کند.

اندازه گیری هدایت الکتریکی با سنسورهای چنبره ای /القایی
پروب های چنبره ای (Toroidal) حاوی یک سیم پیچ القاکننده و یک سیم پیچ دریافت کننده است و هدایت الکتریکی را در چند مرحله اندازه گیری می کند: یک نوسانگر یک میدان مغناطیسی متناوب در سیم پیچ القاکننده ایجاد می کند که باعث ایجاد القای ولتاژ در محلول می شود. کاتيونها و آنيون های موجود در محلول شروع به انتقال جريان متناوب مي کنند. در نتیجه یک میدان مغناطیسی متناوب ایجاد می شود و بنابراین یک جریان در کویل دریافت کننده ایجاد می شود. شدت جریان و هدایت الکتریکی با افزایش تعداد یون های آزاد موجود در محلول افزایش می یابد.

ویژگی های سنسور و ترانسمیتر کنداکتیویتی (هدایت سنج – Conductivity – EC)
• ما محلول های کالیبراسیون هدایت الکتریکی مورد نیاز و استانداردهای کالیبراسیون هدایت الکتریکی را برای اندازه گیری دقیق ارائه می دهیم.
• ضریب ثابت (cell constant) سنسورهای هدایت الکتریکی،به صورت دقیق در کارخانه اندازه گیری و مورد تایید است.
• سنسورها و ترنسمیتر های هدایت الکتریکی کمپانی Endress & Hauser تمام محدوده اندازه گیری را پوشش می دهد و کلیه اتصالات فرآیند مورد استفاده را در بر می گیرد.
• دستگاه های کامپکت این کمپانی متشکل از سنسور هدایت الکتریکی و ترنسمیتر برای صنایع غذایی و آشامیدنی مناسب هستند.

برای خرید انواع هدایت سنج و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.