شیر یک طرفه – چک ولو دیسکی – disc check valve
شیرهای یک طرفه – چک ولو دیسکی، -همچنین به عنوان شیرهای غیر بازگشتی نامیده می شود – اجازه عبور جریان از طریق آنها را تنها در یک جهت داده و جریان در جهت معکوس را متوقف میکند . به دلیل این ویژگی منحصر به فرد هدایت، disc check valve ها اساسا برای برخی کابردهای های مهم در سیستم بخار استفاده می شود.

چهار نوع اصلی از disc check valve به شرح زیر وجود دارد:

۱- Lift check valve – چک ولو بلند شونده
این چک ولوها به سادگی بر اساس اصل جاذبه کار می کنند. هنگامی که سیال در جهت جلو حرکت می کند، دیسک می تواند از روی سیت توسط نیروی سیال ورودی -در برابر نیروی گرانشی – برداشته شود. به این ترتیب شیر این امکان را فراهم می کند که مایعات در این جهت عبور کنند.
هنگامی که سیال در جهت مخالف قرار می گیرد، نیروی جاذبه و وزن را پشتیبانی کرده و دیسک روی seat باقی می ماند و شیر را بسته نگه می دارد.
در صورتی که فشار برگشتی پایین باشد، کامل بسته نگه داشتن شیر دشوار است و مایع در چنین شرایطی نشت می کند.

۲- Swing Check Valve – چک ولو سویینگ
در شیر یکطرفه ( check valve ) سوئینگ، دیسک یا عنصر بسته شدن در اطراف نقطه ای که به آن متصل است، تغییر می کند.
هنگامی که سیال در جهت رو به جلو حرکت می کند، دیسک در حالت باز، باز می شود تا سیال بتواند عبور کند. هنگامی که جریان مایع در جهت مخالف قرار می گیرد، دیسک نوسان می کند و روی seat قرار می گیرد تا آن را از دست بدهد.

۳- Spring-loaded Check Valves- شیر یک طرفه با فنر
در این نوع شیرهای یک طرفه، کامل بسته بودن آن با استفاده از یک فنر انجام می شود. فنر عقب دیسک را روی سیت نگه می دارد. حتی در شرایط جریان پیشرو، سیال باید فشار کمی به نام فشار کرکینگ، برای باز شدن دیسک در برابر فشار فنر ایجاد کند.

۴- Diaphragm Type Check Valve
این نوع شیرهای یکطرفه از دیافراگم هایی استفاده می کنند که به گونه ای تنظیم شده تا باز گردیده و اجازه دهند که جریان فقط در جهت جلو حرکت یابد. هنگامی که جریان از جهت معکوس می آید، دیافراگم بسته باقی می ماند.

کاربردهای معمول در یک سیستم بخار :
۱- پس از یک تله شناور (float trap)
تله های بخار (steam trap)،قطعات منفعل-پسیو هستند و بر اساس اصل تفاوت فشار کار می کنند. در طول عملیات، فشار فرآیند ممکن است پایینتر از فشار تله تحت فشار قرار بگیرد. در چنین شرایطی، به دلیل فشار منفی در trap، میعانات می تواند از طریق تله به تجهیزات فرآیند بازگردد.
از این رو همیشه پس از تله شناور، چک ولو دیسک یا شیر غیرقابل برگشت توصیه می شود. این چک ولو اجازه می دهد که مایع از خروجی تله به سیستم بازیابی مایع یا کندانس عبور کند اما اطمینان حاصل می کند که در جهت معکوس جریان نداشته باشد.

۲- مخلوط کردن مایعات
کاربردهایی که در آن دو یا چند مایع مخلوط می شوند، چک ولو ها باید در پایان هر خط جداگانه نصب شوند. این مانع از آلودگی یک مایع توسط دیگر می شود.

۳- استفاده به عنوان وکیوم بریکر – vacuum breaker
شیرهای یک طرفه دیسک هنگامی که به صورت معکوس نصب شده، می تواند به عنوان وکیوم بریکر ( خلاء شکن ) عمل کنند.

در شرایط کار عادی، دریچه بسته باقی می ماند و اجازه نمی دهد بخار از طریق آن عبور کند. هنگامی که تشکیل خلاء اتفاق می افتد (در هنگام خاموش شدن) دیسک باز می شود و به هوا اجازه می دهد وارد شود، بنابراین از تشکیل خلاء اجتناب میگردد.

جهت خرید شیر یک طرفه Check valve با ما در شرکت مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.