کامپراتور فشار برای مقایسه یک تست گیج با پرشر گیج مکانیکی یا ترانسمیتر های فشار تحت کالیبره استفاده میشود .

در عمل مکانیزم و عملکرد کامپراتور شبیه به هند پمپ کالیبراتور میباشد با این تفاوت که معمولا روی میزی بوده و برای فشارهای بالا هم میتوان از آن استفاده نمود . دقت واقعی کامپراتور بسته به تست گیج مورد استفاده دارد .