سنسور دمای ترموکوپل فلکسی بل

طراحی و ساخت انواع سنسورهای دمای ترموکوپلی و مقاومتی مطابق سفارش مشتری