روتامتر
روتامتر نوعی دبی سنج است که می‌تواند دبی سیال عبوری از یک لوله را برای ما اندازه گیری نماید. این سیال می‌تواند مایع و یا گاز باشد.
استفاده از روتامتر برای اندازه گیری دبی بسیار رواج دارد. روتامتر از یک مجرای مخروطی تشکیل می‌شود که درون آن یک شناور موجود می‌باشد.
در اثر عبور جریان سیال از پایین به بالای روتامتر، نیروی مقاومی به این شناور وارد می‌شود و آن را به طرف بالا حرکت می‌دهد. با بالا رفتن شناور، سطح مقطع روتامتر افزایش یافته و لذا سطح جریان میان شناور و مجرای مخروطی روتامتر افزایش می‌یابد.
شناور تا جای بالا می‌رود که نیروی مقاوم سیال، نیروی ارشمیدس و وزن سیال یکدیگر را خنثی نمایند و سیستم به حالت تعادل برسد. در این صورت مکان شناور که به صورت مستقیم از روی روتامتر خوانده می‌شود، معرف دبی جریان می‌باشد. هر چه دبی جریان عبوری از روتامتر بیشتر باشد، محل شناور بالاتر خواهد بود.

شرکت مقیاس تجهیز آذربایجان تامین کننده روتامتر از برندهای معتبر می باشد. برای خرید روتامتر و یا دریافت اطلاعات و استعلام قیمت با کارشناسان ما در شرکت تماس بگیرید.