ترانسمیتر سطح دیسپلیسری
یکی از مهمترین پارامترهایی که باید در مخازن اندازه گیری شود، سطح سیال داخل مخزن می باشد که بر اساس نوع سیال باید بتوان تجهیز مناسب را انتخاب نمود. یکی از رایج ترین تجهیزات اندازی گیری سطح Displacer Level Transmitter یا Displacer Level Switch می باشد که از معروفترین برند های تولیدی مورد استفاده در صنعت این تجهیز Foxboro وMasoneilan و Fisher می باشند.
از این تجهیز می توان برای تمامی سیال ها استفاده نمود ولی در موارد زیر بیشترین استفاده را دارند :
به دلیل دو فازی بودن برخی مخازن مانند مخازن جدا سازی نفت و اب شور اندازه گیری سطح یکی از این سیال ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
اندازه گیری سطح آب بویلر ها به دلیل فشار بالا و دمای بالا بسیار مهم و ضروری است .
در مخزنی که سیال دارای ویسکوزیته بالا می باشند .
سیالاتی که ضریب دی الکتریک پایین دارند

دیسپلیسر:
یک شناور حساس می باشد که باید بر اساس چگالی سیال طراحی و ساخته شود، طول این شناور بر اساس سطح لازم برای اندازه گیری می باشد. هنگامی که ارتفاع سیال تغییر می کند نیروی ارشمیدس وارد شده به شناور تغییر می کند و وزن آن کاهش می یابد، این کاهش وزن توسط یک torque tube به loadcell منتقل شده و تبدیل به کمیتی قابل اندازه گیری می گردد. این سطح سنجها باید در محل اصلی خود و با سیال واقعی کالیبره شوند زیرا در غیر این صورت به درستی عمل نمی کنند. بدنه ویفر(بدون لبه) که علاوه بر حفظ تعادل تجهیز و محافظت از اهرم انتقال و لوله گشتاور نقش هیت سینک را نیز ایفا می کند. اهرم انتقال نیرو از زنجیر به تیوب گشتاور تیوب گشتاور که نقش انتقال نیرو به سنسور را ایفا می کند. سنسور تجهیز که از کرنش سنج و مدار آشکار ساز مقاومت خروجی سنسور که پل وتسون کامل می باشد. تقویت کننده سیگنال ولتاژی ضعیف مدار پل برای تبدیل به سیگنال قابل پردازش

برندهای کاربردی لول ترانسمیتر دیسپلیسر در صنایع ایران:
fisher سری ۲۴۹/۲۵۰۰/DLC3020f/249/2100
Masoneilan مدل ۱۲۳۰۰

برای خرید ترانسمیتر و سوییچ سطح دیسپلیسر و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.