فلومترهای جرمی یا مس فلومتر (Mass Flow Meters)

فلومترهای جرمی در فرآیندهای مربوط به انتقال جرم در جریان سیال موثر تر هستند، زیرا این ابزارها نیرویی را که از نتیجه شتاب جرم حاصل می شود، اندازه گیری می کنند. به طور ویژه، نیروی اندازه گیری شده ناشی از حرکت جرم در واحد زمان در این ابزارها به جای حجم در واحد زمان اندازه گیری می شود. این دسته از فلومترها در مدل‌های مختلفی مانند فلومتر جرمی کوریولیس و فلومتر جرمی توزیع حرارت در بازار وجود دارند. استفاده از این فلومترها با توجه به فرآیندهای شیمیایی تعیین می شود. علاوه بر صنایع شیمیایی و حوزه گاز و پتروشیمی، سایر صنایع معمولی که از محاسبات گسترده استفاده می کنند، مانند داروسازی، برق، معدن و فاضلاب کاربردهای دیگر این ابزارها هستند.

برندهای متعددی در صنعت ابزاردقیق در زمینه تولید مس فلومتر فعال هستند ولی در ایران دو برند اندرس هاوزر و میکروموشن شناخته شده هستند که در زیر به مدل های تولیدی این دو مجموعه اشاره میگردد:
Endress Hauser مدل های سری /Promass F300/P100/X300/A100/A200/A300/A500/E100/E200/E300/E500/F100/F200/F500/G100/H100/H300/H500/I100/I300/I500/O100/O300/O500/P300/P500/Q300/Q500/S100/S300/S500/40E/84F/CNGmass DCI/LPGmass

Micro Motion مدل های سری F/R/H

برای خرید مس فلومتر و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.