ترانسمیترهای سطح التراسونیک (Ultrasonic Level Transmitter)
نحوه استفاده از این نوع لول ترانسمیتر مانند ترانسمیترهای راداری است که با ارسال پالس های التراسونیک به داخل مخزن کار میکند. در این شیوه یک ترانسدیوسر التراسونیک در قسمت بالایی مخزن نصب می‌شود و پالس التراسونیک را به داخل مخزن می فرستند. زمان ارسال پالس های التراسونیک و بازگشت آنها نشان می‌دهد که میزان سطح مایع در داخل مخزن به چه صورت است.

معروف ترین برندهای ترانسمیتر سطح التراسونیک در ایران
ترانسمیتر سطح التراسونیک روزمونت سری ۳۱۰۰
ترانسمیتر سطح التراسونیک اندرس هاوزر سری FMU40 /41/42/43/44