آزمایشگاه دما

آزمایشگاه کالیبراسیون مقیاس تجهیز آذربایجان با به کارگیری تجهیزات مناسب و قابلیت ردیابی با نظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارائه خدمات کالیبراسیون کمیت دما می باشد.

تجهیزاتی مانند انواع دماسنج های مایع در شیشه، دوفلزی، پرشده، ترموکوپل، مقاومتی، سوئیچ دما، کنترلر دما، ترانسمیتر دما، محفظه دما، محیط های دما، انکوباتور، فور، بن ماری، یخچال، فریزر، سردخانه، گرمخانه، اتوکلاو در این آزمایشگاه کالیبره میگردند.